De praktijk heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en merken):

Zilveren Kruis (Ziezo, Interpolis. FBTO, de Friesland)

CZ (CZ direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, PZP)

VGZ (Unive, Zeker, VGZ, VGZ Bewuzt, IZZ, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)

DSW (inTwente, Stad Holland)

Salland (Hollandzorg)

ASR (ASR ik kies zelf)

Zorg en Zekerheid (Azvz)

ONVZ (VvAA, ONVZ Expats)

Caresq (Eucare/Aevitae)

Geen contract met: Menzis (Hema/Anderzorg/VinkVink)

Ook in 2024 werkt men in de GGZ volgens het zorgprestatiemodel. Het fundament van dit model bestaat uit prestaties die herkenbaar moeten zijn voor iedereen en de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelen. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. De afgelopen jaren vond de afrekening van de behandeling pas plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar. In het nieuwe model zal maandelijks gedeclareerd worden. Op de rekening die u of uw verzekeraar ontvangt zal precies te zien zijn wanneer, door wie en hoe lang u behandeld bent. Op de rekening staat vanaf januari 2022 ook de zorgvraagtypering en of u eigen risico moet betalen.

Uw eigen risico wordt per kalenderjaar aangesproken. Wanneer uw behandeltraject over de grens van het behandeljaar gaat, betekent dit dat u voor beide jaren kort achter elkaar het eigen risico betaalt. De praktijk kan u informeren over deze financieel consequenties.

In het zorgprestatiemodel staat ook de zorgvraagtypering op de rekening. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Binnen de vrijgevestigde praktijk worden met name clienten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4. De zorgvraagtype 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt ingevuld door de behandelaar aan de hand van de klachten en problemen van de client. Op basis van de antwoorden wordt het zorgvraagtype bepaalt wat informatie geeft over de te verwachte behandelinzet. Bij tussentijdse evaluaties zal de HoNOS+ opnieuw worden afgenomen en op basis daarvan worden gekeken of de behandeling moet worden bijgesteld of dat deze beëindigd kan worden. Dit gebeurt natuurlijk wel in afstemming met u.

De duur van het consult en het beroep (GZ psycholoog of psychotherapeut) bepaalt het tarief. De praktijk gaat uit van de tijd die in de agenda was gepland voor de afspraak, ook als het consult iets langer of iets korter duurde. Als het consult meer dan 15 minuten afwijkt, stellen we het tarief bij. De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de NZA tarieven.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering kunt u ook de website van de LVVP raadplegen: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/. Met vragen over het zorgprestatiemodel of met betrekking tot de contracten kunt u ook mailen naar info@psychologiepraktijkbarczuk.nl. Helaas kan er geen advies gegeven worden, maar enkel worden geïnformeerd.

Let op

Geestelijke gezondheidszorg valt wel onder het verplicht eigen risico van € 385. Ook wanneer er slechts een intake plaats vindt, zul je een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn. Als er geen sprake is van een psychisch probleem zal ik je terugverwijzen. Het gesprek wordt dan alsnog vergoed, echter je zult wel een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn.

Het is ook mogelijk om zonder inmenging van je zorgverzekeraar in behandeling te komen, zie voor informatie het document behandeltarieven 2024.