Werkwijze en klachten

In een eerste gesprek zullen we kennis maken en aandacht besteden aan de klachten en/of problemen waar je tegenaan loopt. Daarnaast zullen we bekijken hoe je leven er momenteel uitziet en kijken naar wat er wél goed gaat. Hierna zullen we de hulpvraag verhelderen, word de gestelde DSM V diagnose met u besproken en een behandelplan opstellen. Dit is de basis van waaruit we werken en bevat onder andere de behandelfrequentie, behandeldoelen, behandelduur, evaluatie en afronding. Vaak zal voorgesteld worden om ook buiten de therapiesessies om bezig te zijn met je doelen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkopdrachten.

De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en op basis van Cognitieve Gedragstherapie, een behandelvorm waarbij aandacht besteed wordt aan gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties en de mogelijk belemmerende gevolgen hiervan. Waar mogelijk gebruik ik ook (elementen van) bijvoorbeeld mindfulness, oplossingsgerichte therapie, EMDR en kortdurende schematherapie. De behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Echter, daarnaast vind ik het ook belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften.

Ik behandel zowel adolescenten, volwassenen als ouderen met verschillende klachten. Zo kun je terecht voor bijvoorbeeld:

Ook is het mogelijk psychologisch onderzoek te doen. Door middel van verschillende vragenlijsten is het mogelijk inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, je sterke en minder sterke kanten en dergelijke. Ook onderzoek gericht op specifieke stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer blijkt dat je klachten niet in aanmerking komen voor behandeling binnen mijn praktijk zal ik je moeten doorverwijzen. 

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl. Ook heeft mijn praktijk een privacystatement en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik werk nauw samen met mijn collega’s van Psychologen Almere Stad (PAS). Tijdens mijn vakantie word ik waargenomen door mijn collega Lonneke Prins (Praktijk voor Psychologie Prins), psychotherapeut en GZ-psycholoog.